Đồ vật cấm mang lên máy bay

HÀNH LÝ HẠN CHẾ VẬN CHUYỂN Cấm Mang Theo Hành Lý Ký Gửi Và Xách Tay Các chất gây nổ Lựu đạn, thuốc súng, pháo sáng, pháo hoa và các vật phẩm có hình dáng tương tự Các chất phóng…

Đọc tiếp